Historia

Historia

Kościół Boży jest jednym z najstarszych Kościołów zielonoświątkowych. Jego początki sięgają lat osiemdziesiątych XIX wieku i związane są z ruchem uświęceniowym, który narodził się w kręgach amerykańskich metodystów. Miał on na celu odnowę moralną, ewangelizację oraz przywrócenie mocy Ducha Świętego w Kościele na wzór chrześcijaństwa opisanego w Dziejach Apostolskich. Doprowadziło to do odnowienia doświadczenia osobistego nawrócenia i chrztu w Duchu Świętym ze znakiem mówienia innymi językami, a także uzdrowienia będącego częścią dzieła odkupienia Chrystusa.

W swoich początkach ruch skupiał się na trzech doświadczeniach: zbawienia, uświęcenia oraz chrztu w Duchu Świętym. Punktem zwrotnym dla globalnego rozwoju ruchu było przebudzenie pentekostalne, które po swoich początkach w USA (Topeka w 1901 roku oraz Azusa Street w Los Angeles w 1906 roku) bardzo szybko rozprzestrzeniło się na pozostałe kontynenty.

Obecnie Kościół Boży najszybciej rozwija się w Azji, Afryce oraz Ameryce Południowej. Do Europy pierwsi misjonarze dotarli w latach dwudziestych XX wieku. Kościół Boży w Polsce rozpoczął działalność w 2004 roku, w wyniku przyłączenia się do niego szeregu niezależnych Kościołów charyzmatycznych, powstałych w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Kościół Boży w Polsce został wpisany do rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych 12 stycznia 1996 roku na podstawie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania pod pozycją 105.