Jak uzyskać 300+?

“Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem ustawy pomocowej obywatelom Ukrainy, którzy dotarli do Polski po 24 lutego, ma przysługiwać pomoc w postaci jednorazowego świadczenia 300 zł dla każdej osoby w rodzinie. Pieniądze mają służyć na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

 

Aby dostać pieniądze, trzeba będzie napisać wniosek i złożyć w gminie (a dokładnie w gminnym ośrodku pomocy społecznej) właściwej ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy.”

 

Co powinno być we wniosku?

– imię (imiona) i nazwisko,

– data urodzenia,

– obywatelstwo,

– płeć,

– rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy,

– seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy,

– informacja o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– adres pobytu,

– dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada,

 

– numer PESEL – o ile został nadany.

 

sprawdź jak uzyskać PESEL – tutaj

 

źródło

https://wyborcza.biz