Jak uzyskać numer PESEL?

Wnioski o nadanie numeru PESEL  obywatele Ukrainy będą mogli składać od najbliższej środy 16.03.2022 r.

PESEL jest przydatny m.in. do:

 

•                korzystania z opieki zdrowotnej i szczepień,

•                założenia konta w banku,

•                zapisania dziecka do szkoły,

•                korzystania ze świadczeń pomocowych dla uchodźców

 

Formularz wniosku o nadanie numeru PESEL można znaleźć na stronie:

 

https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-wniosku-o-nadanie-numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html

Należy go wydrukować, wypełnić a następnie złożyć do najbliższego urzędu gminy przedstawiając przy tym następujące dokumenty:

 

•                dokument podróży, Kartę Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości

•                w przypadku osób poniżej 18 r.ż. – także dokument potwierdzający urodzenie

•                może być to także dokument unieważniony

•                w przypadku braku dokumentów będzie trzeba złożyć oświadczenie, (oświadczenia będzie skuteczne tylko wtedy kiedy okaże się że wnioskujący nie ma dokumentu tożsamości. Oświadczenie będzie nieskutecznie w sytuacji kiedy okaże się że  po weryfikacji z systemem Straży Granicznej osoba wnioskująca jest zarejestrowana w tym systemie i dysponuje dokumentem pozwalającym na ustalenie tożsamości).

 

Do wniosku o nadanie numeru PESEL wnioskujący będą musieli przedłożyć zdjęcie, które  spełnia wymagania jak do dowodu osobistego

 

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy na stronę:

 

 
 
źródło
https://www.pit.pl/aktualnosci/pesel-dla-osob-uciekajacych-przed-wojna-w-ukrainie-1006692