MISJA SŁOWIAŃSKA

Iwan
Drektor Ivan Iurchyshyn

 Misja Słowiańska służy działalności misyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami na podstawie umów i przepisów międzynarodowych.

  1. prowadzenie działalności misyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami;
  2. prowadzenie pracy charytatywnej wśród uchodźców i imigrantów;
  3. wspieranie i organizowanie działań edukacyjnych na rzecz poprawy warunków bytowych oraz integracji społecznej uchodźców i imigrantów;
  4. organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, kampanii ewangelizacyjnych, koncertów, festiwali oraz obozów;
  5. prowadzenie działalności produkcyjnej (programy telewizyjne i radiowe, strony www, audio i video) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  6. wydawanie i dystrybucja książek i materiałów, audio, video oraz czasopism;
  7. prowadzenie misyjnego centrum szkoleniowego;