MISJA "ZOE"

Dyrektor: Leszek Korzeniecki

Misja „Zoe” zajmuje się wyposażaniem ludzi do pracy ewangelizacyjnej, misyjnej szkoleniowej i duszpasterskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, w celu udzielania pomocy przy zakładaniu nowych oraz wspierania istniejących Kościołów lokalnych.

Więcej informacji:

https://www.facebook.com/misjazoe

https://na100procent.org/