Przydatne adresy i numery telefonów

Bezpłatne infolinie pomocowe dla uchodźców

  • ogólny telefon do spraw cudzoziemców po ukraińsku: +48 47 721 75 75
  • ogólny numer interwencyjny: 987
  • całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia po polsku i ukraińsku: 800 190 590 (można uzyskać informacje, gdzie znaleźć pomoc medyczną)
  • w razie nagłego zagrożenia życia należy zadzwonić pod numer alarmowy: 112

 

Punkty informacyjne i infolinie urzędów wojewódzkich

https://www.gov.pl

Strona rządowa z informacjami w języku ukraińskim

https://www.gov.pl/web/ua

Na tej stronie znajdziesz długą listę kontaktów i adresów w celu uzyskania potrzebnych informacji, oraz różnego rodzaju form pomocy.

https://www.krakow.pl/aktualnosci