RUCH „KOŚCIOŁA DZIECIĘCEGO”

Magda
dyrektor Magda Czernicka-Szostak

Do zadań Ruchu „Kościoła Dziecięcego” należy w szczególności:

  1. propagowanie wizji Kościoła Dziecięcego;
  2. działalność misyjna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami;
  3. prowadzenie centrum szkoleniowego;
  4. wydawanie i dystrybucja książek, materiałów szkoleniowych, nośników audio i video oraz czasopism;
  5. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, koncertów, festiwali, obozów rekolekcyjnych, kolonii, półkolonii oraz wycieczek;
  6. prowadzenie działalności duszpasterskiej wśród dzieci i młodzieży;
  7. organizowanie działań kulturalnych i edukacyjnych;

Więcej informacji