Świadczenie 40zł dziennie za zakwaterowanie uchodźcy

“Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy otrzymają świadczenie 40 zł za każdy dzień pomocy. Okres wsparcia przez rząd to 60 dni. Istnieje możliwość podwyższenia kwoty 40 zł jak i wydłużenia okresu 60 dni wypłaty świadczenia”

“UWAGA! Rozporządzenie nie wchodzi w życie z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r. (dzień agresji na Ukrainę). Data wejścia rozporządzenia to 16 marca 2022 r., a specustawy to 12 marca 2022 r. Dlatego osoby, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie uciekinierom z Ukrainy w okresie: od 24 lutego – 11 marca 2022 r. muszą złożyć wniosek o odpowiednie podwyższenie świadczenia powyżej 40 zł za dzień pomocy”

“Wysokość świadczenia rząd ustalił w rozporządzeniu w kwocie 40 zł za osobę dziennie za zapewnianie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy”

Przykład

“Jan Kowalski udostępnił piętro swojego domu i pokrył koszt wyżywienia 5-osobowej rodziny z Ukrainy. Otrzyma 5×40 zł = 200 zł za każdy dzień udzielonej pomocy”


“Co zrobić, aby otrzymać 40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy?”

“Trzeba złożyć wniosek w gminie”

“Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu”


Należy wypełnić 2 interaktywne dokumenty (podpisać ręcznie)

1. wniosek (link)

2. karta osoby przyjętej do zakwaterowania (link)


źródło:

https://samorzad.infor.pl

W powyższym linku znajdziesz również więcej szczegółowych informacji.