Zasady wyjazdu do innych krajow UE

Jeżeli osoba chcę udać się do innych krajów Unii Europejskiej nie posiadając wizy, powinna skontaktować się z ambasadą w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat pobytu w danym kraju.

UE otworzyła rynek pracy na poniższych zasadach:
Od 05.03.2022 r. legalny pobyt i praca bez zezwolenia w całej Unii Europejskiej dla obywateli Ukrainy, którzy:
🔷zamieszkiwali na Ukrainie przed rozpoczęciem inwazji rosyjskiej (tj. 23 lutego)
🔷opuścili Ukrainę po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej (tj. 24 lutego lub później)
🔷a także członków ich rodzin.
Legalny pobyt i możliwość pracy bez zezwolenia w całej Unii Europejskiej uzyskali również obywatele państw trzecich innych niż Ukraina i bezpaństwowcy, którzy:
🔷korzystali z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony krajowej w Ukrainie przed rozpoczęciem inwazji rosyjskiej
🔷opuścili Ukrainę po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej
🔷a także członkowie ich rodzin.
Zatem, wcześniejsze mniej korzystne zasady nadal będą obowiązywały w stosunku do obywateli Ukrainy, którzy:
🔷nie zamieszkiwali na Ukrainie przed rozpoczęciem inwazji rosyjskiej (tj. 23 lutego), lub
🔷wyjechali z Ukrainy przed rozpoczęciem inwazji rosyjskiej (tj. przed 24 lutego).
W konsekwencji, Polska straciła przewagę konkurencyjną wynikającą z najbardziej liberalnego dostępu do krajowego rynku pracy, ponieważ Ukraińcy objęci ochroną tymczasową uzyskali od dziś pełny i swobodny dostęp do rynków pracy wszystkich Państw Członkowskich.
Decyzja Rady, która została podjęta wczoraj 04.03.2022 r. ok. godz. 17:00, a opublikowana dziś w Dzienniku Urzędowym UE.
Podstawa prawna: Dyrektywa 2001/55/UE w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między Państwami Członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami.